Regulamin

Właścicielem sklepu jest firma:
Piekarnia Sarzyński Barbara Sarzyńska
ul. Nadrzeczna 6, 24-120 Kazimierz Dolny
NIP 716-131-21-74
REGON 432586729
Numer rachunku bankowego:
98 1020 3219 0000 9802 0110 5436

Wymogi techniczne
W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu niezbędne są:
a) komputer z dostępem do sieci Internet
b) przeglądarka internetowa typu: MS Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

I. Ogólne zasady funkcjonowania sklepu

 • Sprzedaż produktów w Sklepie odbywa się za pomocą sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy kupującym – zwanym dalej „Kupującym”, a „Sprzedającym”.
 • Przedmiotami transakcji są towary przedstawione w ofercie sklepu internetowego www.sklepsarzynski.com.pl
 • Wszystkie ceny widniejące na stronach internetowych sklepu www.sklepsarzynski.com.pl są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto do zapłaty.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. Z uwagi na różnice parametrów poszczególnych monitorów, możliwe są różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Kupującego.

II. Procedura składania zamówień

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia i kliknięcie „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, podanie numeru telefonu a także adresu e-mail, na który zostanie przesłana informacja o złożeniu i realizacji zamówienia.
 • Zamówienie jest przekazywane do realizacji w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 • Otrzymanie e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 • Wszelkie zmiany w zamówieniu muszą zostać potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Kupującego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Piekarnia Sarzyński Barbara Sarzyńska w celu realizacji zamówienia.
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 • Kontakt telefoniczny ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00. Adresem mailowym właściwym do kontaktu w sprawie zamówień jest: sklep@sarzynski.com.pl
 • Dowodem zakupu jest paragon dołączony do paczki lub faktura, jeśli klient wskaże poprawne dane z numerem NIP do wystawienia faktury.
 • W przypadku wysyłki produktów jako prezent/upominek bezpośrednio do osoby obdarowanej, zamawiający powinien poinformować o tym fakcie obsługę sklepu internetowego za pośrednictwem notatki w zamówieniu.

III. Realizacja zamówienia

 • Wysyłka zmówionego towaru następuje w ciągu 3-5 dniu roboczych od dnia dokonania prawidłowej transakcji poprzez PayU lub w przypadku wybrania przez Kupującego opcji wysyłki za pobraniem, w ciągu 3 -5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy. Czas realizacji zamówień na upominki weselne wynosi od 14 dni roboczych.
 • W przypadku niepowodzenia płatności internetowej, istnieje możliwość opłacenia zamówienia zwykłym przelewem. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to jeden tydzień. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

IV. Formy płatności i koszty dostawy

W sklepie dostępne są następujące formy płatności:

 • za pobraniem 
 • online za pośrednictwem systemu płatności PayU.

Koszt wysyłki pokrywa Kupujący wg poniższego cennika:

DPD

Przesyłka krajowa płatność online- 19 zł

Przesyłka krajowa za pobraniem - 22 zł

InPost

Przesyłka kurierska krajowa płatność online - 16 zł

Przesyłka kurierska krajowa za pobraniem - 18 zł

Paczkomaty InPost - 16 zł

Wysyłka do paczkomatów jest realizowana na odpowiedzialność klienta. Zamawiając przesyłkę do paczkomatu należy wziąć pod uwagę panujące warunki atmosferyczne, głównie temperaturę, która ma znaczenie głównie dla produktów takich jak czekolady. Reklamacje przesyłek paczkomatowych, uszkodzonych produktów w następstwie warunków atmosferycznych nie będą uwzględniane. 

 • Przy zamówieniu o wartości przekraczającej 350 PLN opłata za przesyłkę nie jest doliczana.
 • Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub InPost. Podczas odbioru przesyłki kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki jest istotnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. W wypadku zauważenia nieprawidłowości po odjeździe kuriera, kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą kurierską w celu ponownego przyjazdu kuriera i sporządzenia protokołu.

V. Zwroty i reklamacje

 • Produkty zamówione w Sklepie mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą z dn. 24 czerwca 2014 r. art.27 w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie na adres Piekarnia Sarzyński Barbara Sarzyńska, ul. Nadrzeczna 6, 24-120 Kazimierz Dolny. Istnieje możliwość przesłania oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@sarzynski.com.pl.
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj.
 • W przypadku zwrotu towaru, konieczne jest, aby towar zwracany był w stanie w jakim znajdował się w momencie sprzedaży. Jakiekolwiek uszkodzenie towaru może być podstawą odmówienia przyjęcia zwrotu.
 • Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien niezwłocznie odesłać wadliwy towar na adres Sklepu.
 • Reklamacja wymaga formy pisemnej. Wiadomość mailową z reklamacją, uwzględniającą numer zamówienia, należy przesłać na adres: sklep@sarzynski.com.pl
 • W momencie zwrotu lub reklamacji, zakupione produkty należy odesłać listem poleconym, paczką lub kurierem starannie zapakowane i zabezpieczone, na adres Sklepu: Piekarnia Sarzyński Barbara Sarzyńska, ul. Nadrzeczna 6, 24-120 Kazimierz Dolny. Zniszczenie towaru zwrotnego na skutek niestarannego zapakowania spowoduje obciążenie kosztami nadawcę przesyłki.
 • W przypadku zwrotu towaru koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Sprzedawca niezwłocznie zwraca wpłacone pieniądze za towar i wysyłkę na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.
 • Zwroty i reklamacje w postaci przesyłek pobraniowych nie są przyjmowane.

VI. Prawa autorskie
Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych wszystkich informacji tekstowych, zdjęć produktów i opracowań graficznych, znajdujących się w sklepie www.sklepsarzynski.com.pl bez zgody ich autora.

VII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
Dane o użytkownikach gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi użytkowników i nie są, oraz nigdy nie będą, udostępniane osobom trzecim. Sklep www.sklepsarzynski.com.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma Piekarnia Sarzyński Barbara Sarzyńska z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych (uwzględniając zabezpieczenia o charakterze informatycznym) oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Informacje dotyczące danych osobowych
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Piekarnia Sarzyński Barbara Sarzyńska z siedzibą w: 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Nadrzeczna 6.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Piekarnię Sarzyński Barbara Sarzyńska zgodnie z przepisami RODO w celu realizacji zamówień oraz w razie potrzeby kontaktu związanego z realizacją zamówień, reklamacjami i innymi czynnościami w ramach obsługi klienta.
3. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych pisząc wiadomość e-mail na adres sklep@sarzynski.com.pl

VIII. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentem złożenia przez klienta zamówienia.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy lub miejsca zamieszkania Kupującego.

Pliki do pobrania

FORMULARZ REKLAMACJI

FORMULARZ ZWROTU